Sahlins Kläder i Tomelilla är en av Skånes största butiker för yrkeskläder. Familjeföretaget grundades 1982 och fanns då i en numera riven fastighet på Norregatan i Tomelilla.

Butiksytan var endast 60 kvm och de anställda 3st. Några år senare, 1986, gick flytten till apotekets f d lokaler på Torget.

Trots att man så småningom kunde utöka lokalytan blev det trångt och 2006 flyttade Sahlins kläder till egna och nybyggda lokaler vid Svamparondellen.

När tankarna på att även starta en industritvätt dök upp, påbörjades en utbyggnad på 1200 kvm som stod färdig i november 2014.